ŠKD Železniki

Športno kinološko društvo

Letna članarina društva je 30€.

Obstoječi člani jo poravnajo v 15. dneh po prejemu položnice, oziroma najkasneje na Občnem zboru društva. Novi člani se lahko vpišejo preko e-prijavnice za obisk enega od razpisanih tečajev.